За нас

  “ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София е създадено и регистрирано в края на 1997г. с равно дялово участие от Божан Божанов, Пламен Радев, Людмил Попов и Калин Петков. Основен предмет на дейност: Ремонт, поддръжка и възстановяване на енергийно и минно оборудване, производство на резервни части и оборудване за енергетиката. Производство на метални конструкции и електрообзавеждане на обекти. Ново строителство, реконструкции и модернизации.

  Административното и техническо ръководство на "Енергосервиз Инженеринг" ООД се осъществява от:

 • инж. Божан Божанов – Управител
 • инж. Людмил Попов – Главен инженер
 • инж. Калин Петков – Главен енергетик

  Личният състав, зает в различните дейности е 84 човека към 01.01.2011г. Всички ръководни технически лица имат изчерпателни познания по действащите в системата правилници по техническа експлоатация, техническа безопасност и охрана на труда. Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти – технолози, шлосери, монтажници и заварчици първа степен – използващи съвременни технологии. Електротехническият персонал притежава необходимата квалификация и опит за извършване на ремонти по електрически уредби и съоръжения.

  "Енергосервиз Инженеринг" ООД има въведена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за комплексно изграждане на електроенергийни обекти.Производство и монтаж на метални изделия.Монтаж на електрооборудване.

  Фирмата е регистрирана в централния професионален регистър на Камарата на строителите в България за ІІІ група - строежи от енергийната инфраструктура и V група - допълнителни строително монтажни работи.

 • Обновена информация на сайта
  11.12.2023

  Обновено съдържание отразяващо текущото състояние на комапнията.
 • Обновени контакти
  12.05.2017

  Обновени контакти и личен състав отразяващи текущото състояние на комапнията.
 • Удостоверения от КСБ
  25.10.2011

  Нашите удостоверения от Камарата на Строителите в България.
 • Сертифицаране по ISO
  23.01.2011

  Добавен е сертификат за качество по ISO 9001:2008. Нови партньори и снимки.
 • Нови карти
  13.04.2010

  Карти към офиса и производствената база обозначени на maps.google.com
 • Обновяване
  21.02.2010

  Нови снимки, продукти и услуги.